12 Yıl (4+4+4) Zorunlu Eğitim Sistemi

12 Yıl (4+4+4) Zorunlu Eğitim Sistemi, 4+4+4 eğitim sistemi, Zorunlu Eğitim Sistemi

2012 yılında Türk Eğitim Sistemi kapsamlı yeniliklere sahne olmuştur. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bakanlık yapısı ve görevleri, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de eğitim sistemini kökten değiştirmeye gidilmiştir. Bu kanunla, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın ve erkek her vatandaş için 12 yıllık eğitim mecburi hale getirilmiş ve eğitimini tamamlayan her öğrenciye ortaöğretim diploması verilmesi kabul edilmiştir.

İlk defa 2010 yılında 18. Milli Eğitim Şurası ile gündeme taşınan ve Türkiye eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesi öngören teklif, 20 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmuştur. Yasa teklifi, şiddetli münakaşalara sahne olan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 11 Mart 2012’de kabul edilmiştir. 29 Mart 2012 tarihinde de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla, eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından biri halkın ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesidir. Düzenlemeyle eğitim sistemi kademelere bölünmüştür. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise olarak yapılandırılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir