Boşanma Davası Vekaleti Nasıl Çıkartılır? Resimli Vekaletname

Boşanma davasına bir avukat ile devam etmek istiyorsanız avukata boşanma davası vekaleti vermelisiniz. Boşanma davaları için vekaletnamenin üzerinde boşanmak isteyen davacının resminin bulunması ve bu konuda özel yetki bulunması zorunludur.

Uygulamada sadece boşanma dosyaları için resimli olan vekaletnamenin aslı istenmektedir. Boşanma davasında vekaletname aslının arandığı bilinmektedir.Vekaletnamenin aslını dosyaya ibraz etmek bir zorunluluk olmamakla birlikte fotoğraf ve içerik noktasında tereddüde düşüldüğünde hakimin talebi üzerine vekaletname aslının dosyaya ibrazı yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir