Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır?

Genel - 01.02.2017 -


Enerji Kimlik Belgesi Nedir? EKB – Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır? Kimler EKB – Enerji Kimlik Belgesi Almalıdır? Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur? EKB için gerekli evraklar nelerdir?enerji performansı nasıl belirlenir?

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Enerji kimlik belgesi A ‘ dan G ye kadar sınıflandırılır. Nasılki klima alınırken A enerji tasarruflu yani daha az enerji harcayan ürün tercih ediyorsak artık binalarda da buna göre seçim yapılabilecek. Yeni mevzuat kapsamında binalar bu sınıflandırmala ile A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda sınıflandırmaya ait belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.Yakın zamanda bu belge olmadan ev satmak kiraya vermek mümkün olmayacaktır.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfını hak edecek şekilde yapılmalıdır. Aksi halde bina ruhsatı verilmemektedir.
Halihazırda binalar için kimlik belgesi binadaki yalıtım sistemi , pencere ısı geçirme seviyesi ,ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

En Son Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alabilmesi için EKB belediye (ilgili kurum) vermelidir.
Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmelidir. Yani mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

EKB Nasıl Alınır?


Enerji kimlik belgesi almak için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketlerine başvurulmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Mimari Proje

Isı Yalıtım Projesi

Elektrik Projesi

Mekanik Tesisat Projesi ( Isıtma, Soğutma, Havalandırma)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kimler Almalı

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında TÜM binalarda kullanılacaktır.

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

Toplam kullanım alanı 50 m2nin altında olan binalar,

Seralar, Atölyeler,

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır,

ağıl gibi binalar,


Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?

Bir binanın enerji performansının belirlenmesi;

a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,

b) Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,

c) Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması,

d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi

ile gerçekleşir.

Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?

Son olarak binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Bu yüzden enerji kimlik belgesi alınmazsa satış kiralama işlemi gerçekleşemez.

Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik

belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir