Eve İcra diğer adıyla Haciz Gelir Mi? İcra Kalktı Mı?

Genel - 10.04.2017 -

İcracı memur evden eşya alabilir mi? Ev eşyalarına haciz gelir mi? Eve haciz/icra gelir mi? Eve haciz gelmesi kalktı mı? Ev eşyalarına haciz gelir mi? Ev haczinde son gelişme ve yeni haciz kanunu hakkında detaylı bilgiler yazımızda yer almaktadır.

Eve İcra / Haciz Gelir Mi?

Borçlu ailelerin veya kişilerin yaşadığı sorunlardan biride icradır. Alacakla kurum veya kişilerin yasal yollarla borcun belgelenmesi sonucunda ,borca istinaden borç tahsil işlemlerinden  icraya başvurması. Borçlu kimselerin evlerine gelecek icra /haciz işleminden önce  uyarı tebligatı ikamet adreslerine gönderilir.
Borçlu kişiye istinaden gelen tebligat belgesinde itiraz süresi, ödeme işlemi yapılabilmesi hakkında gerekli yönlendirmeler içerik hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Tebligatta belirlenen süre içerisinde ödeme planı oluşturamaması sonucunda icra gelebilme durumu olabilmektedir.

Eve haciz kalktı mı?

Alacaklı kişilerin yasal yollar ile gerekli düzenlemeleri sağlaması sonucu oluşturulan icra işlemi ve sonrasında borçlu kişiye tebligat gönderilir. Tebligat üzerine verilen sürede işleme ödeme planı sağlanmamış ise icra süreci devam eder. Böyle bir süreçte iseniz neler olacağı konusunda kulaktan duyma bir ton söylentilerle karşılaşmak olasıdır ve bunlar yeterince can sıkıcı olabilmektedir.
Borçlu ailelerin mağduriyetini azaltmak amacıyla yeni düzenlemeler oluşturulmuştur. Örneğin; icra görevlileri eve geldiklerinde evde bulunan tüm eşyaları değil evde ikincisi olan eşyalardan birini almaktadır. Şöyle ki evde bulunan iki televizyondan birine el konulabilir, iki bilgisayardan biri el konulur.
İcra İflas Kanunu’nun, 6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrası ile bu durum şöyle açıklanmıştır.

“Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.”

6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile aynı maddeye eklenen

“İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.” Bu maddede anlaşılacağı üzere haczi talep edilen malların seçimi ,kabulü haczi konusunda karar icra memuruna bırakılmıştır. Bu durum bir sonucu da doğurmaktadır. İcra kararı çıkartan alacaklı kimsenin icra talebi yeterli olmamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir