Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir?

E Devlet - 04.02.2017 -

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemizin yaşadığı OHAL sürecinde çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğuna alınırken güvenlik veya arşiv soruşturması yapılması şartı getirilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine eklenen hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yürütülmüş olmak şartıyla birlikte kamuya alımlarda yeni bir dönem başlamıştır. Buna göre artık kamuya yapılacak tüm alımlarda güvenlik soruşturması yapılması kararı alınmıştır.

Güvenlik Soruşturması Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Güvenlik soruşturması, bir kişinin herhangi bir suçtan aranması, bir terör örgütüyle bağının bulunması, ahlaki bozukluğunun bulunması gibi olası durumların tespiti amacıyla yapılan soruşturmadır. Güvenlik soruşturması hakkında bilgiler söyledir:

Güvenlik Soruşturması:
Arşiv Araştırmasında belirtilen hususlara ek olarak Kişinin,
1-)Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının,
2-)Ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin, mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.

Bu maddelerde geçen Arşiv Araştırması nedir?
Arşiv Araştırması:
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,
Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği olup olmadığının
Adli sicil kaydının olup olmadığının
Hakkında herhangi bir tahdit(sınırlama) olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

Güvenlik soruşturmasını kim yapacak?


İl emniyet müdürlükleri, TSK’ya alınacak personel ve üst derece yöneticilerin güvenlik soruşturmalarını ise MİT yürütüyor. Ancak kamuya yapılacak tüm memur alımlarında güvenlik soruşturması yükünün bu kurumlara yüklenmeyeceği, soruşturmaların alım yapacak kurumların ilgili birimlerince yerine getirmesi bu koşullarda zor olduğu ihmalide düşündürücü gözüküyor.

Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin yetkili kuruma ulaşmasından başlayarak arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde sonuçlanabilmektedir. Ancak uygulamada bu süreler çok daha fazladır .

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

-Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı,
-kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği
-adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı,
-yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığı,
-ahlaki durumu,
-yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin, mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesine bakılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir