Kamu İhale Hukuku

İhale hukuku dediğimiz kavram, kamu hukukuna bağlı olan ve ya kamu denetimine tabi olan ve yahut kamu kaynağını kullanarak, kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak olan esaslara ve usullere ilişkin ibarelerin belirlenmesi uygulanması ile ilgili esas ve usüllerin tümü kamu ihale hukukunun konusunu oluşturur. Ülkemizde kamu İhale konusu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirtilmiştir. Devlet kamu kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan ihalelerin içerikleri, şartları bu kanuna göre belirtilmektedir.

İhale hukukunda taraflar arasında yapılan sözleşmede yer alan hususlar, 4734 Sayılı kamu İhale kanunundaki esaslara uymak zorundadır. Bu kanunun 5. Maddesinde belirtilen şartlara göre kamu kurumları, saydamlık, eşit davranma, gizlilik, rekabet , güvenirlilik ve tarafların ihtiyaçların en hızlı bir şekilde giderilmesi esasına uyulmasına önem verir. Aynı zamanda İhale için verilen kaynakların da en verimli şekilde kullanılması gereklidir. Kamu İhale hukuku kurumunda esas düzenleyici yetkili sayılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale kanununa göre kullanılan iki çeşit İhale yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; kapalı İhale usülü ve açık İhale usülü olarak yer almaktadır. Açık İhale usülüne göre, İhalede belirtilen şartlara uyan herkesin ihaleye teklif verip ihaleye katılabileceği anlamını taşımaktadır. İhale koşullarına göre, en avantajlı teklifi veren kişi ihaleyi kazanan taraf olarak kabul edilmektedir. Ve bu şekilde ihale süreci sonlanır. Açık teklif usulünde teklifler, ihalede belirtilen son teslim gününden önce bir zarf ile teklifi iletmek suretiyle yapılır. Kapalı İhale usülünde ise, teklifler bir zarfa konulup kapatılmak suretiyle yazılı olarak hazırlanır. Zarfın üzerine ihaleye teklif veren Kişinin adı soyadı ve tebligata uygun açık adresini belirtmesi şarttır. Teklifler İhale şartnamesinde belirtilen hususlara uygun yapılmalıdır ki aksi halde teklif geçersiz sayılır. Ayrıca yapılan bu teklifler ihale ilanında belirtilen saate kadar teslim edilmelidir.Yapılan teklifler teker teker isteklilerin önünde açılır.Birden fazla aynı teklifin çıkması durumu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu madde 42 de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre aynı tekliflerin verilmesi durumunda ad çekme suretiyle ihale sonlandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir