Kaymakamlıkta 3 Sınav Hakkı Kalktı mı?

Kaymakamlık sınavında 3 mülakat hakkı bulunuyor. 3 defa başarısız olursanız daha sonra tekrar sınava giremiyorsunuz. Anayasaya Mahkemesine taşınan bu durum Anayasa’ya aykırı bulundu ve bundan sonra böyle bir limit olmadığı açıklandı.

Anayasa Mahkemesi, “Doğası gereği sübjektif niteliği ağır basan mülakatta üç kez başarısız olmanın, kaymakamlık mesleğine girişi kesin olarak kapatmasının, adalet ve hakkaniyet ölçütleriyle bağdaşmadığı için hukuk devleti ilkesine aykırı” gerekçesiyle söz konusu kuralı iptal etti.

Ankara 4. idare Mahkemesi söz konusu kural ile ilgili Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Anayasaya Mahkemesi bu başvuruyu değerlendirerek bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit etmesiyle birlikte Kaymakam adaylarına müjdeyi verdi. Karar gerekçesi ise Resmi Gazete’de yayınlanırken, Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi gerekçe gösterildi. Kanunların kamu yararı için gözetilmesi amacında genel, objektif, adil kurallarla donatılmış olması hakkaniyet ölçütleri içerisinde olması hukuk devletinde olması gerekenler olarak anlatıldı.

Ayrıca Anayasa’nın 70. maddesine atıfta bulunuldu. Her Türk’ün kamu hizmetlerine girmeye hakkı olduğu ve görev niteliklerini taşıdığı sürece herhangi bir ayrım yapılmaması gerektiği gösterildi.

Hukuk Devleti İlkesi ile Bağdaşmıyor

3 defa mülakatta başarısız olmuş birinin kaymakamlık sınavına tekrar girememesinin kaymakamlık için söz konusu görevini yerine getirememesi için bir şart olmadığını ve bu 3 sınav hakkı ile limitlendirmenin objektif bir tarafının bulunamadığı gerekçeleriyle birlikte söz konusu 3 mülakat hakkı Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bir kişinin kaymakamlık konusunda elverişli biri olmadığı sonradan tespiti olursa zaten adaylık döneminde çıkarılması mümkün olduğundan bu 3 mülakat hakkının gereksiz olduğu ifade edilmeye çalışıldı.

Hukuk devleti ilkesi gereği, adalet ve hakkaniyet duyguları içerisinde kaymakamlık mesleğine kesin olarak girişin kapatılması yanlış olduğuna dikkat çekilmiş bu sebeplerden ötürü Anayasa Mahkemesi söz konusu 3 mülakat hakkını ortadan kaldırmıştır.

Kaymakamlık Sınavı Hakkında Detaylar 

Siyasi Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olan kişiler kaymakam olabilmeleri için ön şart olarak kabul edilir. Kaymakam olmak istiyorsanız öncelikle yukarıdaki bölümlerden birinden mezun olmanız gerekir. Daha sonra yaş sınırı vardır. Alım için sınavın açılığı yıl 35 yaşını doldurmamış olmak önemli bir diğer şarttır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde yer alan genel şartlara ve 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununun 2. maddesinde yer alan bilgilerinde yerine getirilmesi gerekir. Söz konusu maddeleri http://www.mevzuat.gov.tr/ buradan görebilirsiniz.

Gerekli şartları sağlıyorsanız 160 soruluk bir sınava giriyorsunuz. Bu sınavda yanlışlar doğruları götürmüyor. Bu sınavdaki konu içerikleri ise şu şekildedir: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (13 soru) Türkçe, (16 soru) Hukuk (99 Soru) (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi,(Mikro İktisat 8 soru, Makro İktisat 8 soru) Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (8 Soru) Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (8 Soru) şeklinde konu dağılımı bulunuyor.

Sınava girdiniz ve yeterli puanı aldıysanız bundan sonraki aşama mülakat aşamasıdır. Baktınız ilana ilanda 20 kişilik bir kadro açılmış misal. Buraya alınmanız için 20×4= 80 . Yani en fazla 80. sırada olmanız gerekir. Açılan kadronun 4 katı kadar mülakata alım yapılır. Kadronun 30 olduğunu varsayarsak 4 katı 120 kişinin mülakata alınacağı anlamına gelir. 121. kişi mülakata alınmaz.

Mülakat sınavında ise değerlendirme şu şekilde yapılıyor:

1. Bir konuyu kavrama yeteneği ile birlikte özetleme ve ifade yeteneğine bakılıyor. İfade yeteneğinizin özellikle iyi olması lafı fazla dolandırmamanız aynı zaman da uzatmamanız pozitif gelişme olarak değerlendirilir. Bahsedilen içerikleri dikkatle dinleyip doğru algılamanız ve tüm dikkatinizi konuşmaya vermeniz gerekir.

2. Temsil yeteneğine bakılmasının yanında davranışı ile birlikte kaymakamlık mesleğine uygunluğu gözetlenir. Genel ve fizik görüntüsü kaymakamlık mesleği için uygun mu buna bakılır. Fiziki görüntü de giyiniş ve saç sakal yapısı da etkili olabilir. Bu yüzden mülakata gidilmeden önce çeki düzen verilmesi mülakatın başarılı olunması için önemlidir.

3. Özgüvenli olup olmadığına bakılırken, ikna kabilyeti ne durumda bu da mülakatta gözlenen durumlar arasındadır. İnandırıcı bir yapı mülakatı geçebilmek için yine koşullar arasında yer alıyor. Tedirgin bir yapı ile çekingen bir konuşma mülakattan kalmaya sebep olabiliyor.

4. Genel yetenek ile genel kültür söz konusu mülakat için gözlenen unsurlardandır.

5. Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olmak mülakat sınavında değerlendirilen nitelikler arasında yer alır. Teknoloji ile arasındaki bağ gözlenirken bilimsel çalışmalara olan bakış açısı test edilir.

Söz konusu bu değerlendirme maddeleri, kanun içerisinde yer alan değerlendirme kurallarıdır.

Mülakkatta başarılı olundu diye bakarsak son olarak kuruma alınır 3 yıllık bir eğitim sürecinden geçersiniz. Daha sonra ise kaymakam olarak artık bakanlığın emrindesinizdir.  Kaymakam adaylarının yıllık izinleri ve izin süreleri saklı tutulur. Kaymak adaylığı süreci içerisinde çeşitli staj devresi işlenir.

İl Merkezi stajı 1 ay sürer.  Bakanlık Merkez stajı 1 ile 3 ay arası sürüyor. Kaymakam Refikliği stajı  tam 1 ay yapılır. Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay olarak belirlenmiştir. Bakanlık Merkez stajı 2 ile 4 arasında değişiklik gösterir. Yurt dışı stajı ise 12 ay yani tam 1 senedir. Milli Güvenlik stajı 1.5 ay sürmesiyle birlikte Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay sürer ve Kaymakamlık kursu 4 ay sürdükten sonra staj devresi burada sonlanır. Staj işleminden sonra bakanlık sizi kaymakam olarak görev yerine atar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir