KPSS şartı olmadan Üç Bin Yüz Elli Bekçi Alımı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışacak 5 farklı ilde toplamda Üç Bin Yüz Elli Bekçi Alımı yapacak.

İstanbul İlçeleri için 2.000 adet bekçi, Başvurular 8 – 22 Kasım 2017 tarihleri arasında

Başvurular ilgili İlçe Emniyet Müdürlükleri’nde mesai saatleri içinde yapılacaktır.

İzmir İlçeleri için 750 adet bekçi, Başvurular 14 – 26 Kasım 2017 tarihleri arasında

Başvurular ilgili İlçe Emniyet Müdürlükleri’nde mesai saatleri içinde yapılacaktır.

Trabzon İlçeleri için 150 adet bekçi, Başvurular 13 – 27 Kasım 2017 tarihleri arasında

Başvurular ilgili İlçe Emniyet Müdürlükleri’nde mesai saatleri içinde yapılacaktır.

Samsun İlçeleri için 250 adet bekçi, Başvurular 6 – 14 Aralık 2017 tarihleri arasında

Başvurular ilgili İlçe Emniyet Müdürlükleri’nde mesai saatleri içinde yapılacaktır.

Gaziantep İlçeleri için de bekçiler alınacak olup sayısı henüz belli değildir.

Başvurular ilgili İlçe Emniyet Müdürlükleri’nde mesai saatleri içinde yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde

1. GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul ile mülki sınırları içerisindeki ilçelerimizde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.

d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.

e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b. En az lise ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisans üstü mezunu olmak,

c. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g. Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h. Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

i. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j. En az 167 cm boyunda olmak,

k. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2örnek: 80/1,752=26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir