Tali Kusur Nedir

Araç İşlemleri - 03.02.2017 -

Tali kusur nedir? Tali kusur ne demektir? Tali kusur anlamı nedir? Tali kusur sayılan haller nelerdir? Trafik kanununda tali kusur maddeleri hangileridir? Tali kusur sayılan durumlar hangileri? Tali kusur hakkında aklınızdaki soruların cevabı yazımızda yer almaktadır.

Tali Kusur Nedir? Tali Kusur Sayılan Haller Nelerdir?

Kusur, Türk Dil Kurumu’nda “bilerek veya bilmeyerek bir eylemi gerektiği gibi yapmamak “şeklinde tarif edilmiştir. Bu tarif

trafik kazalarında yaşana durumlara birebir uymaktadır. Tali Kusur ve diğer kusurlar hakkında mevzuatı içeren kanunumuz KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ‘dur.

Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Tali Kusur Nedir?

Asli kusur dışında kalan kusurların genel adı Tali Kusur ‘dur.


TALİ KUSURLAR Nelerdir?

Trafik Kanunundaki başlıca Tali Kusur Maddeleri

 • Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, kara yolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde kara yolu yapısında çalışma yapmak,
 • Kara yolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak
 • Belediye sınırları dışındaki kara yolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
 • Belediye sınırları içindeki kara yolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
 • Tescilli araçları satın veya devir alarak, 1 ay içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almamak,
 • Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan kara yoluna çıkarmak
 • Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak
 • Tescilsiz olup, kara yolunda geçici olarak kullanacak araçları , geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak
 • Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak
 • Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak
 • Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması
 • Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak
 • Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya g
 • Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak
 • Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak
 • Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,
 • Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek
 • Araçların muayene süresini geçirmek
 • Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak
 • Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek
 • 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek
 • Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek
 • B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak
 • Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek
 • İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek
 • Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
 • İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri
 • Hayvanlarını ve hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından veya imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,
 • Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak
 • Kırmızı ışık kuralına uymamak
 • Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak
 • Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak
 • Toplu taşım araçlarında sigara içmek
 • Alkollü içki alarak araç kullanmak
 • Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak
 • Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak
 • Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak
 • Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak
 • Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,
 • Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak
 • Araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak
 • Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak
 • Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak
 • Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak
 • Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek
 • Sola dönüş kurallarına riayet etmemek
 • Döner kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek
 • Döner kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir