Tedbir Nafakası Nasıl Kalkar?

Boşanma davalarında nafaka konusu gerçekten zordur.Bu konuda tedbir nafakasının içeriği ile birlikte tedbir nafakası nasıl kalkar konusunu ele alıyoruz.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası, Medeni Kanun mad. 197/2 ve mad. 169’da düzenlenmiştir.Bu nafaka, boşanma ve ayrılık davası açılmadan önceki dönemde evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmemesi, birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde ve boşanma ve ayrılık davası açılması sırasında, hak sahibinin mali yönden desteklenmesi suretiyle evlilik birliğini kurtarmak amacıyla öngörülmüştür.

Ayrıca Medeni Kanun’un değişik maddelerinde tedbir nafakası mahiyetinde başka düzenlemeler de mevcuttur.Batıl bir evlilik hakim kararıyla sona erdirilebilir.Bu karara kadar geçerli bir evliliğin tüm sonuçlarını doğurur (MK. Mad. 156). Butlanla sakat evlilik sona erdirilinceye kadar eşler, MK: mad. 169 ve 197/2’nin tanıdığı nafaka talep etme ve ayrı yaşama haklarına sahip olacaklardır.

Çocuklar lehine de tedbir nafakasına hükmedilebilir. MK: mad. 185/2 gereğince, eşler, evlilik birliğinin devamı süresince çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermek mecburiyetindedir.Hakim, boşanma ve ayrılık davası açılmadan önceki dönemde taraflardan birinin veya her ikisinin isteği üzerine aile sorumluluklarını yerine getirmeyen tarafı uyarır ve yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eder.Yerine getirmemesi halinde, tedbir nafakasına karar verir.Boşanma ve ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, çocukların bakımına dair gereken önlemleri kendiliğinden alır ve geçimine hangi ölçüde katkıda bulunacağı hakim tarafından belirlenir.Çocuğun bakımından kast edilen sadece maddi katkı değildir.Çocuğun ruhen ve bedenen gelişimi için gerekli tüm giderleri kapsar.

Tedbir Nafakası Nasıl Kalkar?

Taraflardan birisi sigortalı çalışıyor ve diğer taraf çalışmıyor ise tedbir nafakası kalkar. Bir örnekle açıklayalım;

Davacı erkek eş boşanma davası açtığında çalışmamaktadır. Davalı kadın eş de çalışmamaktadır.

Hakim tedbir nafakasına hükmetmiştir.

Boşanma davası devam ederken davacı erkek eş işe başlamıştır.Aynı zamanda dava devam ederken davalı kadın eş de işe başlamıştır.

Erkek eş bir müddet sonra işini kaybederek işsiz kalmıştır. Kadın eş ise çalışmaya devam etmektedir.

Davacı erkek eş işsiz kaldığına dair işten çıkış evraklarını, İşkur İş Arayan Kaydı ‘nı Aile Mahkemesi’ne davalı kadın eşin çalıştığına da belirterek beyan etmiştir ve ara karar talep ederek tedbir nafakasının kaldırılmasını istemiştir.

Aile Mahkemesi Hakimi davacı erkek eşi haklı bularak;

Davalı kadın eş sigortalı olarak çalıştığı için ve davacı erkek eş işsiz kaldığı için tedbir nafakasının kaldırılmasına hükmederek ara karar çıkarmıştır.

 

Yani boşanma davasında taraflardan birisi işsiz kaldığı zaman ve sigortalı olarak çalışan bir taraf varsa tedbir nafakası işsiz lehine kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir