Yükseköğretim Kurulu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Yükseköğretim Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi ile bu maddeye dayanılarak31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik” in 8.maddesi uyarınca 2016 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS sınav
sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir) ile yabancı dil puanının
yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak
alınacak bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki
adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

İlan Detayları;

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/32176611/yok_bilisim_personeli_ilan_detaylari.pdf/

Başvuru;

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/32176611/Bilisim_Personeli_Alim_Ilani_Basvuru_Formu.docx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir